Co znamená

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence, anglicky AI (Artificial Intelligence) označuje technický obor zabývající se vývojem zařízení, které vykazují známky inteligence. O umělé inteligenci mluvíme v souvislosti se systémy nebo stroji, které napodobují lidskou inteligenci k plnění úkolů a mohou se opětovně vylepšovat na základě shromážděných informací. Tyto stroje dokáží uvažovat, získávají vlastní zkušenosti, ze kterých se následně učí. Mimo jiné, dovedou komunikovat přirozeným jazykem.