Co znamená

Laminace

Laminace

Díky technologii laminace je umožněno zlepšit jak mechanické, tak i optické vlastnosti tisků tím, že se jednostranně či oboustranně aplikují pod značným tlakem na vytištěný arch tenkou opticky průhlednou polymerní fólii. Takto zalaminované archy lze snadno zpracovat technologickými operacemi, jako jsou kašírování, výsek parciální lakování aj. Díky procesu laminace se zvýší mechanické pevnosti a houževnatosti tiskovin, zlepší se vzhled, zvýší se odolnosti proti oděru a snížení náchylnosti k naleptání lidskou pokožkou, zvýší se odolnost tisku vůči UV záření a zajistí neprostupnost pro vlhkost. Chcete navrhnout propagační materiály s touto technologii?