Co znamená

Infografika

Infografika

Infografiky mají za cíl jasně a stručně podat informace tak, aby se u nich nemuselo dlouze přemýšlet. Představte si například obrázek, který přestavuje tiskovou zprávu, zajímavá data a informace. Infografika lze zařadit k moderním nástrojům v internetové propagaci. Dá se snadno sdílet na sociálních sítích, je rychle pochopitelná, lépe zapamatovatelná, dokáže nalákat návštěvníky, kterým se dané provedení líbí apod.