Co znamená

Horká ražba

Horká ražba

Princip této technologie spočívá v tom, že se ohřátá raznice, na které je vytvořen motiv, otiskne za vysoké teploty a tlaku přes speciální fólii na reklamní předmět. Tlakem a teplem se z fólie oddělí vrstva, která je přenesena a ta přilne na potiskovanou plochu. Tento systém je sice finančně náročnější než tampónový tisk, ale výsledek za to určitě stojí. Technologie je zvlášť vhodná pro značení firemních diářů nebo lišt kalendářů. Skvělých výsledků lze docílit zlatými a stříbrnými fóliemi, kde žádnou jinou technologií není možné docílit srovnatelnou kvalitu. Dále je možné razit i bez jakékoliv barevné fólie, a to pouze tak zvaným způsobem naslepo. Tento způsob ražby se nejvíce využívá u kožených reklamních předmětů.