Co znamená

Co je HTTP / HTTPS protokol

Co je HTTP / HTTPS protokol

HTTP není chráněné před odposloucháváním/sledováním nebo modifikací obsahu. HTTPS tyto problémy řeší šifrováním dat mezi klientem a serverem. HTTP je jednoduše řečeno způsob, jakým webový prohlížeč komunikuje se vzdáleným počítačem (serverem). Komunikace přes HTTP je však otevřená a přenášené informace může po cestě mezi prohlížečem a serverem kdokoliv číst, včetně hesel a dalších citlivých údajů, například z kontaktního formuláře apod. Aby se tomuto odposlechu zabránilo, byl vyvinut HTTPS ("S" na konci znamená Secured = zabezpečený) protokol, který veškeré informace mezi prohlížečem a serverem přenáší v zašifrované podobě.