Proč jsme udělali kompletní redesign webu po 10 měsících?

Proč jsme udělali kompletní redesign webu po 10 měsících?

Webová prezentace je v dnešní době pro většinu firem a projektů naprosto zásadní, to už ví snad každý. Na co byste ale měli myslet je, že webové stránky nejsou jednorázovou záležitostí. Jedná se o důležitý nástroj prezentace firmy a v digitální agentuře to platí dvojnásob.

Proč jsme udělali kompletní redesign webu po 10 měsících?

Nechceme být kovářova kobyla, a hlavně nechceme doporučovat klientům nové trendy, které nemáme ověřené. Proto naše webová prezentace poměrně často prochází redesignem. Od posledního velkého redesignu našich webových stránek uplynulo pouze 10 měsíců. Původní web přitom nevypadal zastarale a plnil své cíle. Proč jsme tedy po tak krátké době udělali kompletní redesign?

Proč bylo nutné web redesignovat?

Změna struktury služeb a stylu komunikace

Hlavní důvody byly dva. Tím prvním a nejdůležitějším bylo, že webová prezentace neodpovídala a nekomunikovala aktuální přístup a obchodní strategii. Přístup jsme změnili v tom ohledu, že chceme být pro naše klienty dlouhodobým partnerem v jejich byznysu, ne pouze dodavatelé jednorázových služeb. Jelikož aktuální politické i ekonomické vlivy nutí firmy k úsporám, soustředíme se na poskytování komplexních služeb s důrazem na strategické plánování. Pokud se projektu věnujeme dlouhodobě, dokážeme našim klientům lépe porozumět, rychleji a efektivněji reagovat na jejich aktuální potřeby a zmenšit jim náklady.

Technologický update

Druhým důvodem byl update našeho administračního rozhraní Lera pro webové stránky na míru. Původní administrace, která využívala rozhraní Laravel Voyager, již nebyla dostačující a omezovala nás v použití nových prvků webového designu. Proto jsme novou administraci vystavěli na technologii Laravel Nova.

Původní náš vlastní administrační systém, který byl již zastaralý a byl součástí webových stránek na míru od Lerstudio z Brna, Hradce Králové a Prahy

Stará administrace Lera – Laravel Voyager

Nový administrační systém, který je součástí nově naprogramovaných webových stránek na míru od Lerstudio

Nová administrace Lera – Laravel Nova

Nová administrace je atraktivnější nejen pro uživatele, ale také technologicky. Framework je jednodušší a spouštění nového webu je díky tomu rychlejší. To přináší časovou úsporu pro programátory a tím pádem finanční úsporu pro naše klienty. Technologicky vychází od vývojářů Laravelu a je pravidelně aktualizována.

Administrace je přehlednější, rychleji se načítá a nabízí mnohem více statistických dat. Přidali jsme také WYSIWYG editor, který umožňuje vytváření přednastavených šablon a bloků. Ty usnadňují práci s obsahem a drží vizuální kvalitu webových stránek

Webové stránky na míru s administrací pro správu blogových článků - Digitální agentura Lerstudio z Hradce Králové, Prahy a Brna

Redesign nebo nový web

Pokud je při redesignu nutný velký zásah do struktury webu, přepsání původního kódu by bylo tak časově náročné a neefektivní, že se k redesignu přistupuje formou vytvoření nového webu. Tedy původní kód se vůbec nevyužije, ale začne se takzvaně na zelené louce. To Vám umožní během redesignu provést více úprav, které sice nebyly hlavním cílem, ale posunou webovou prezentaci na novou úroveň. To byl přesně náš případ, plánovali jsme tak zásadní změny, že nebylo možné použít původní strukturu webu a začali jsme od čistého stolu.

Jaké byly hlavní cíle redesignu?

  • Lepší komunikace našich služeb
  • Modernější prezentace studia
  • Větší návštěvnost z vyhledávání 
  • Více poptávek díky organickému obsahu a lepší struktuře webu (UX/UI)
  • Vyzkoušení nového Lera adminu

Jak toho chceme dosáhnout?

Klíčem ke všemu je správně komunikovat poskytované služby. Nejen novým návštěvníkům webu, ale také stávajícím klientům nebo robotům vyhledávačů. Všechny tři části jsou nesmírně důležité. Každý jistě chápe, že je důležité zapůsobit svými webovými stránkami na nové potenciální zákazníky. Tomu ovšem předchází to, aby zjistili, že Vaše firma vůbec existuje. Proto musíte věnovat pozornost SEO neboli optimalizaci pro vyhledávače. Když Vás zákazníci nenajdou, nemohou nakoupit. Do této fáze většina webových stránek ještě dospěje, ale poslednímu segmentu, zákazníci, kteří již nakoupili, nevěnují pozornost.

Speciálně v odvětví služeb je to špatný přístup. Nemluvíme zde ale o poprodejní péči a různých metodách marketingu. Vždy nabízíme našim klientům dlouhodobou spolupráci, ale pokud o ni aktuálně nemají zájem, do ničeho je nepřemlouváme, nevoláme jim každý týden, abychom jim prodali něco, co nechtějí. To ale rozhodně neznamená, že dokončením projektu pro nás přestali být důležití. Proto jsme vytvořili nový koncept nabídky služeb nazvaný Digital journey.

Náš cíl: Být hrdým partnerem na Vaší digitální cestě.

Your digital journey

Tento koncept má dvě roviny. Jedna je na úrovni hlavní nabídky, struktura služeb je upravena podle situace, kde se Vaše firma aktuálně nachází. Tedy, jestli jste startup, dobře rozjetá firma, která chce dosáhnout růstu, nebo velký úspěšný podnik, který ale stagnuje a potřebuje refresh. Podle toho, v jaké fázi byznysu se nacházíte, takové služby Vám nabídneme.

Profesionální webové stránky a aplikace na míru s nadčasovou grafiku, administračním systémem doplněný o perfektní marketing a SEO, který pomůže vaší firmě vyrůst

Druhá úroveň se potom nachází v detailu konkrétní služby. Ve spodní části vždy najdete osu vývoje, která Vám ukáže další krok na cestě k úspěchu.

Zjistěte, jaká cesta vás čeká k vylepšení prodejů vaší firmy. Logo na míru, pochopení firemní identity, webové stránky na míru, marketing? To vše a ještě více je potřeba k profesionální webové stránce od Lerstudia z Prahy, Brna a Hradce Králové

Prezentace služeb

Celkově jsme změnili styl, jakým služby komunikujeme. Opustili jsme původní model, kdy detail služby působil spíše jako stránka z Wikipedie, která vysvětluje danou problematiku. Odstranili jsme nadbytečné obecné informace a soustředíme se na stručná a relevantní fakta. Vždy se tak dozvíte, co děláme, jak to děláme, nejčastější otázky a ukážeme naši předchozí práci. Pokud se budete chtít dozvědět o daném tématu více, v sekci související články najdete doplňkové informace, které danou problematikou řeší více dopodrobna.

Lerstudio z města Brna, Hradce Králové a Prahy sleduje novinky ve světě IT. O nejzajímavější novinky či poznatky se snažíme podělit s vámi. Přihlaste se k našemu newsletteru pro sledování novinek ve světě IT

Služby, služby a ještě jednou služby

Další změna prezentace našich služeb je formou modernizace vizuální komunikace. První dojem z webové stránky je pro návštěvníky zásadní. Pokud se jim web nelíbí nebo působí nedůvěryhodně, okamžitě odejdou ke konkurenci. Proto jsme každou stránku s detailem služby designovali jako landing page (vstupní stránku). Toto je další případ, proč bylo nutné vytvořit úplně nový web, jelikož ten starý nám toto neumožňoval.

Dojem ze vstupní stránky je důležitý nejen pro návštěvníky, ale také pro vyhledávače a nástroje PPC reklamy. Podle toho, jak kvalitní vstupní stránku máte, se mění pozice Vašeho webu ve výsledcích vyhledávání a také cena za proklik, pokud využíváte PPC reklamu.

Nová webová stránka na míru od Lerstudio nahradila původní stránku, která byla zastaralá

Firemní image

V rámci redesignu chceme také změnit firemní image. Toho chceme dosáhnout pomocí větší autentizace a personalizace našeho studia. Všechno dělají lidé, naši kolegové a kamarádi. Nejsme žádný výrobní závod, každý klient a projekt dostává osobní přístup a péči. Proto chceme návštěvníkům webu a potenciálním klientům ukázat, kdo se o jejich projekt bude starat.

Nové webové stránky kladly důraz na autentičnost. Nejsme korporát bez duše, svých klientů si važíme a zaleží nám, aby se jim začalo více dařit po kontaktování Lerstudia

Optimalizace pro vyhledávače – SEO

Jak už jsme několikrát zmiňovali, soustředili jsme také velkou pozornost na optimalizaci webu pro vyhledávače. Čím lépe budou web vnímat roboti vyhledávačů, tím získáte lepší pozice ve výsledcích vyhledávání a tedy větší šanci, že Vás najdou potenciální klienti. V České republice jsou nejpoužívanější pouze dva vyhledávače, Google a Seznam. Seznam ale každý rok ztrácí čím dál více na popularitě, proto jsme se zaměřili primárně na Google. Ten má navíc k dispozici zdarma nástroj, který Vám ohodnotí kvalitu webu po technické stránce.

Hlavním kritériem nástroje PageSpeed Insigts je rychlost webu. Ten prověřuje rychlost načítání webových stránek na několika úrovních. Například, za jak dlouho se uživateli poprvé zobrazí nějaký obsah, jak dlouho trvá kompletní načtení stránky nebo za jak dlouho je možné na webu provádět nějaké akce typu kliknutí. Rozlišuje přitom výkon na počítači a na mobilním zařízení. Na mobilu jsou hodnoty vždy horší a optimalizace náročnější, nicméně kvalita webových stránek na mobilních zařízeních je extrémně důležitá pro Google i pro uživatele.

Rychlost webových stránek je pro webové stránky od Lerstudia jedna z klíčových vlastností, hraje roli v pozicích ve vyhledávačích

Jak se nám podařilo web zrychlit?

Při optimalizaci je nutné udělat všechno pro to, aby se webové stránky načítaly rychle a bez problémů. Jak toho ale docílit? Nejdůležitější je optimalizace obrázků. Ty tvoří zpravidla největší problém v rychlosti načítání. Správnou cestou rozhodně není použít obrázky v horší kvalitě, ale vyladit rozlišení obrázků podle responzivity a používat formáty, které mají malou velikost při zachování kvality. To se týká veškerého grafického obsahu, nejen obrázků, ale všech doplňkových prvků. Stejně tak je možné optimalizovat rychlost načítání textového obsahu.

Další zásadní zpomalovače jsou scripty a různé doplňky třetích stran, pokud jich umístíte na web větší množství, výrazně si zhoršíte rychlost načítání. Ne vždy je možné dosáhnout vysokého výkonu, záleží na tom, kolik obsahu na webu máte. Na webu Ler studia máme hodně obrázků, grafických prvků a také video, nicméně po všech optimalizacích jsme dokázali dosáhnout výkonu 99 pro počítače a na mobilu 86.

Podívejte se, jak jsou na tom Vaše webové stránky: https://pagespeed.web.dev

Jak jste dopadli? Nepotřebuje Váš web optimalizaci?

Vyzpovídali jsme našeho CEO

Proč jsi vytvářel design webu ty?
Sice webdesign jako CEO běžně nedělám, ale dříve to byl můj denní chleba a stále mě to baví. Zároveň jsem měl poměrně jasnou představu o tom, jak by měl web vypadat. Chtěl jsem, aby v první řadě komunikoval nový přístup a obchodní strategii, kterou se chci vydat a efektivnější bylo, abych návrh udělal já.

Rozhovor s majitelem digitální agentury Lerstudio z Brna, Hradce Králové a Prahy
Tomáš Zadák, CEO

Kolik lidí na redesignu pracovalo?
Jelikož jsme dělali v podstatě úplně nový web, od kterého chceme dobré výsledky, zapojili se do něj všichni - grafici, programátoři i markeťáci. Aktivně na tom pracovalo 8 lidí.

Překvapilo tě něco, s čím si nepočítal při návrhu?
Jeden větší fuckup jsem udělal. Během vytváření designu mi nedošlo, že obrázky, které jsme používali na starém webu mají jiné rozlišení, takže když jsme přesunuli články a reference, musely se kompletně předělat, protože byly rozmazané. Ale to se mi stane maximálně 1 za 10 let. ;)

Co se ti na novém webu nejvíc líbí?
Nejvíc se mi líbí, že je více osobní. Máme tam spoustu fotek i video, které ukazuje celý tým, který stojí za studiem. Celkově jsme změnili styl komunikace, abychom se více přiblížili našim klientům a oni v nás viděli ještě více svého partnera pro byznys a ne pouze agenturu.

Potřebujete také redesign webu?

Co si dál přečíst